Ing. Jiří Tušek

Ing. Jiří Tušek

Čechova 727/52
370 01 České Budějovice
IČ: 26052148
DIČ: CZ26052148

Informace o kanceláři Ing. Jiří Tušek

Účetnictví České Budějovice

 

Ing. Jiří Tušek poskytuje odborné služby z oblasti vedení účetnictví a daňové evidence a s tím související poradenství. Tyto služby jsou poskytovány jak pro střední a malé firmy i pro živnostníky. Neváhejte a využijte našich odborných služeb.

 

Vedení účetnictví a daňové evidence:

  • Účetní poradenství zahrnuje zejména posouzení správnosti účetních dokladů po formální a věcné stránce.
  • Dohled nad dodržováním účetních předpisů.
  • Výstupy v podobě měsíčních či kvartálních přehledů o hospodaření firmy.
  • Rozvaha a výsledovka.
  • Zpracování DPH a elektronické podání souvisejících formulářů.
  • Zastupování klienta na základě plné moci při jednání s třetími stranami (se správci daně, úřady sociálního a zdravotního zabezpečení a úřady práce).
  • Podání přiznání k dani z příjmů právnických či fyzických osob v prodloužené lhůtě do 30. 6. následujícího roku.
  • Zpracování přiznání k dani z nemovitosti a k dani z nabytí majetku.
  • Zpracování přiznání k silniční dani a dalších daňových přiznání dle požadavků.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Jiří Tušek

Čechova 727/52

370 01 České Budějovice

Telefon: +420 777 672 806

Email: info@gs-gs.cz

 

Edita Soukupová 

Telefon: +420 777 587 805

Kde nás najdete?